สิทธิความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 (ปัจจุบัน)

สิทธิความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ปัจจุบันมีนโยบายอะไรบ้าง มาดูกัน
เข้าชม 6,663 ครั้ง


    หลังจากมีการยกเลิกประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 3 ในส่วนของสำนักงานประกันสังคมยังคงให้สิทธิความคุ้มครอง ประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ต่อไป ซึ่งมีสิทธิประโยชน์กรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และเงินบำเหน็จชราภาพ วันนี้จ๊อบซิตี้เลยมีข้อมูลจากสำนักประกันสังคมมาฝากค่ะ 
     คุณสมบัติผู้สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 • อายุ 15 – 60 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมาย สำนักงานประกันสังคม ทั้งนี้สนใจสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา

     สำหรับช่องทางการจ่ายเงินสมทบประกันสังคมมาตรา 40 มีหลายช่องทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 มากยิ่งขึ้น ผู้ประกันตนสามารถจ่ายเงินผ่านระบบธนาคารและหน่วยบริการอื่น ดังนี้ จ่ายเงินสมทบได้ที่หากท่านใดไม่สะดวก ก็สามารถใช้ระบบหักเงินจากบัญชีก็ได้ค่ะ


     ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมให้สิทธิความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ทางเลือกที่1และทางเลือกที่2โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้มอบนโยบาย ให้จัดตั้งคณะทำงานศึกษาพัฒนาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมมาตรา 40 เพื่อสร้าง หลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมบริหารกองทุน ประกันสังคมให้มีเสถียรภาพยั่งยืนควบคู่ไปด้วยขอบคุณข้อมูลดีๆ  จาก
สำนักประกันสังคม


 
เข้าชม 6,663 ครั้ง

แสดงความคิดเห็น

ข้อมูลบทความ

วันที่

27 มิถุนายน 2559

Tags

สิทธิความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40 ,มาตรา 40,สำนักงานประกันสังคม,สิทธิความคุ้มครอง,กฎหมาย