หัวหน้าแผนกPainting

บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด

ข้อมูลบริษัท

ประกอบกิจการชิ้นส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบรถยนต์

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รายละเอียดงาน

1.ช่วยควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมายที่กำหนด
2.ควบคุมดุแลกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพตามข้อกำหนด
3.ควบคุมดูแลเครื่องจรักร
4ควบคุมดูแลการใช้ชิ้นส่วนและวัตถุดิบให้เปนไปตามข้อกำหนด
5.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน
6.จัดทำรายงานการปฎิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทั้งรายวัน,รายสัปดาห์,รายเดือน
>หัวหน้าแผนกคลังสินค้า 2 อัตรา
*การบริหารงานด้านคลังสินค้า
- วางแผนและพัฒนาระบบรับ-จ่าย
- วางแผนและพัฒนาการจัดเก็บ, จัดส่ง
- กำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
*การวางแผนการผลิต
- ประสานงานกับฝ่ายขายและผลิต
- ควบคุมการวางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า
*การควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
- การพัฒนาอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
- ให้คำแนะนำปรึกาาและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
*การนำเข้า-ส่งออก
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
- การติดตามความคืบหน้าในการจัดส่ง
- สามารถส่งสินค้าได้อย่างถูกต้องและตรงตามกำหนด

สถานที่ทำงาน

บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด (โรงงานสาขาระยอง)

จำนวนอัตราที่รับสมัคร

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามโครงสร้างบริษัท บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1.เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
 • 2.ปวส.- ปริญญาตรี สาขา การบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ด้านการบริหารคลังสินค้าระดับหัวห้างานขึ้นไปอย่างน้อย 3-5 ปี
 • 4.ประสบการณ์การทำงานด้านความปลอดภัยในอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5.สามารถใช้โปรแกรม SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 6.สามารถทำงานเข้ากะได้
 • 7.รับเฉพาะใบสมัครที่ส่งมาทาง E-mail เท่านั้น
 • 8.สามารถเริ่มทำงานได้ทันที
 • 9.มีความละเอียดรอบคอบ/สามรถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันใด้

สวัสดิการ

 1. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 2. โบนัส
 3. ค่ารักษาพยาบาล
 4. ประกันสุขภาพ
 5. ประกันชีวิต
 6. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 7. ชุดยูนิฟอร์ม
 8. รถรับ-ส่งพนักงาน
 9. เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ พนักงาน ,บิดา- มารดา,คู่สมรส

วิธีการรับสมัคร

 • สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ Jobcity
 • สมัครผ่านอีเมลล์
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : คุณอุสาห์ อีเมลล์ : hr.aipr@summit.co.th เว็บไซต์ : http://www.summit.co.th โทร : 038-950-150-9 ต่อ 1100 แฟกซ์ : - ที่อยู่ : 300/72 หมู่ที่ 1 ตาสิทธิ์
ปลวกแดง ระยอง 21140

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้

บริษัท ออโต้ อินทีเรียร์ โปรดักส์ จำกัด มีตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับอีก 8 ตำแหน่งงาน
Technical of Painting
1.ตรวจสอบความพร้อมของเครนและอุปกรณ์ก่อนปฎิบัติงาน 2.ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ และเครื่องจักรก่อนการติดตั้ง 3.ทำการ Set Up ระบบในกระบวนการผลิตตามแผนการผลิตรายวัน 4.ปฎิบัติการเฝ้าระหว่างการผลิต กรณีพบสิ่งผิดปกติให้บันทึกสิ่งผิดปกติที่พบและรายงานต่อหัวหน้า 5.ปรับปรุงไลน์ผลิตในส่วนของระบบ 5 ส. 6.ฝึกอบรม และทดสอบ OJT 7.หน้าที
 • เงินเดือน : 10,000 ++ บาท
 • จำนวน : 10 อัตรา
รหัสประกาศ #100163
Supervisor of QC
1. การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ให้ได้ตามมาตราฐาน 2. รวบรวม/รายงานปัญหาคุณภาพระหว่างผลิต ต่อผู่บริหารหรือเกี่ยวข้อง 3. รายงานสถิติของเสียผลิตภัณฑ์ในกระบวนการผลิต รายสัปดาห์และรายเดือน 4. วิเคราะห์สถิติและดำเนินการแก้ไขของเสีย In-House ให้อยู่ในเขตควบคุม 5. ควบคุมดูแลอุปกำรณ์
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
 • จำนวน : 10 อัตรา
รหัสประกาศ #100162
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตและส่งออก
- ออกแผนผลิตให้กับฝ่าย production - วางแผนการผลิตทั้งรายวัน/รายสัปดาห์ - ควบคุมการส่งมอบการส่งงานให้กับลูกค้าให้ตรงตามเวลาการจัดส่ง - ตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนผลิต - วางแผนการผลิตตาม Oderลูกค้า
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
 • จำนวน : 3 อัตรา
รหัสประกาศ #100161
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลสต็อกวัตถุดิบ,วัสดุสิ้นเปลืองและเครื่องมือ - ควบคุมดูแลการเบิกจ่าย วัตถุดิบ,วัสดุสิ้นเปลือง - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายการการเบิกจ่ายตรวจเช็ดรายเดือน,รายปีเสนอผู้บริหาร - ดูแลระบบคลังสินค้าและพนักงานในคลังสินค้าทั้งหมด - Inventory - S
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
 • จำนวน : 4 อัตรา
รหัสประกาศ #100160
QC/ MT/ PE
1. พัฒนา/ปรับปรุง กระบวนการผลิต เพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ติดตามปนะสานงานกับหน่วยงานวิศวกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. อบรม/แนะนำ/Training การผลิต 4. จัดทำมาตราฐานการผลิตของแต่ละผิตภัณฑ์ และจัดทำ WI การผลิต 5. ช่วยกำหนดวิธีการในการผลิต ออกแบบ และควบคุมกระบวนการผลิต รวมทั้งผู้รับเหมา 6. หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบีญชาตามสายงา
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
 • จำนวน : 15 อัตรา
รหัสประกาศ #100157
วิศวกร Paint
1.แนะนำสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 3.ควบคุมติดตามผลการปฎิบัติงานของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.ปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ทันตามแผนการผลิตที่กำหนด 5.ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6.สรุปรายงานประจำวัน /เดือน/พร้อมวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 7.ทบทวน Procedure , Work Instruction และ JD ในระดับปฎิบัติการ
 • เงินเดือน : ตามตกลง บาท
 • จำนวน : 5 อัตรา
รหัสประกาศ #100155
เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูล SAP
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลระบบ SAP 1.รับผิดชอบในการดูแลงานทางด้านเอกสารต่าง ๆ การรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า (เบิก-จ่าย) 2.จบการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง 3.ประสบการณ์ 1-3 ปีในระบบการจัดการโลจิสติก หรือ Werehouse 4.สามารถเขียนและสื่อสารภาษาอังกฤได้เบื่องต้น 5.มีทักษ
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
 • จำนวน : 40 อัตรา
รหัสประกาศ #100152
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง 1. ดำเนินการสรรหา/คัดเลือก/สัมภาษณ์พนักงานให้เหมาะสม 2. ปฐมนิเทศพนักงานเบื้องต้น 3. จัดทำแผนกำลังคนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตราที่ต้องการ 4. รวมรวมข้อมูลและวิเคราะห์อัตราการเข้า-ออกของพนักงาน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 5. จัดทำประวัติพนักงานให้มีขอ้มูลทันสมัยเสมอ 6. หน้าที่อื่นๆ ตามที่
 • เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท บาท
 • จำนวน : 5 อัตรา
รหัสประกาศ #100151