หัวหน้าแผนก HRM

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด และ กลุ่มบริษัท ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นโรงงานผลิตเสื้อผ้ากีฬาส่งออกชั้นนำระดับโลก ดำเนินกิจการมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันมีพนักงานในเครือกว่า 3,500 คน ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน เช่น ISO9001 : 2008 , WARP ความรับผิดชอบทางสังคม ,มรท. มาตรฐานแรงงานไทย เปิดรับสมัครบุคลากรเป็นจำนวนมากเพื่อขยายกำลังการผลิต

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รายละเอียดงาน

1. กำกับ ดูแลการสำรวจความต้องการกำลังคนและกระบวนการสรรหาคัดเลือก
บุคคลากร ดูแลทบทวนการประเมินผลของพนง.ทดลองงาน
2. กำกับดูแลด้านการจัดทำค่าจ้างให้กับพนักงาน
3. กำกับดูแลงานด้านสถิติการมาทำงานของพนักงาน ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่าง
พนง.และทบทวนระเบียบวินัยข้อบังคับ และดำเนินการบังคับใช้
4. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ/ หน่วยงานภายนอกเพื่อจัดทำกิจกรรมให้สอด
คล้องกับข้อบังคับทางกฎหมาย และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

สถานที่ทำงาน

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จำนวนอัตราที่รับสมัคร

1 อัตรา

เงินเดือน

ตกลงตามประสบการณ์ บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • ประสบการณ์ด้าน HRM 5ปี
 • ความรู้ทางด้าน HRM
 • ความรู้ทางด้านกฎหมายแรงงาน
 • ทักษะการประสานงาน
 • ความรู้ด้าน HRIS
 • มีความมุ่งมันในผลสำเร็จอขงงาน
 • Service Mind
 • ทำงานได้ทันที

สวัสดิการ

 1. โบนัส
 2. เงินโอที เบี้ยขยัน
 3. การตรวจสุขภาพประจําปี และ การตรวจสุขภาพพิเศษเช่น การตรวจมะเร็งปากมดลูก
 4. โรงอาหาร,อาหารราคาถูก,และสะอาด
 5. วันหยุดพักร้อนประจําปี 6 วัน/ปี
 6. วันหยุดประเพณี 13วัน/ปี
 7. ห้องพยาบาล
 8. กองทุนเงินทดแทน

วิธีการรับสมัคร

 • สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ Jobcity
 • สมัครผ่านอีเมลล์
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : คุณ HR อีเมลล์ : HS_Recruit@hongseng.com เว็บไซต์ : http://www.hongseng.com โทร : 02-428-0031 ต่อ 612, 613, 713 ที่อยู่ : 287,289 ซอยสุขสวัสดิ์ 30 แขวงบางปะกอก
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด มีตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับอีก 3 ตำแหน่งงาน
เลขานุการผุ้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด
1 รับเรื่องติดตอ่ประสานงานจากหน่วยงานทั้งภายในภายนอก 2. จัดทำสรุปการประชุม Tracking และจัดส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 3. เบิก - จ่ายอุปกรณ์สำนักงานเพื่อใช้ในหน่วยงาน บันทึกข้อมูล Sales Report 4. ติดตามเรื่องการจ่ายเงิน Debit note จากลูกค้า 5. จัดทำข้อมูล KPI ของหน่วยงาน และสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า เพื่อ สนับสุนนก
 • เงินเดือน : ตกลงตามประสบการณ์ บาท
 • จำนวน : 1 อัตรา
รหัสประกาศ #101025
IT Support ( ERP )
1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ( Mail, ERP, Anti Virus< File Server) มีการตรวจสอบ การทำงานของระบบ ERP Server พร้อมดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหา 2. ดูแลระบบ Network (VDO Conference, VOIP, CCTV, Computer Network, Internet ) 3. มีการแนะนำวิธีการใช้งานระบบหรืออุปกรณ์ให้แก่ user อีกทั้งให้การสนับสนุน user แ
 • เงินเดือน : ตกลงตามความสามารถ บาท
 • จำนวน : 1 อัตรา
รหัสประกาศ #101024
จนท. ช่างซ่อมบำรุง
1. ดำเนินการซ่อม / สร้าง ตามแผนงานการซ่อมบำรุง เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ งานโครงสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย 2. งานด้านสาธารณูปโภค * ดำเนินการตรวจสอบ เครื่องจักร / อุปกรณ์ตรวจเช็คตามแผนการบำรุงรักษา 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังตับบัญชา
 • เงินเดือน : ตกลงตามประสบการณ์ บาท
 • จำนวน : 4 อัตรา
รหัสประกาศ #101022