ช่างบริการงานหลังการขาย (ซ่อมบำรุง)

DT Group of Companies และบริษัทในเครือ

ข้อมูลบริษัท

โครงสร้างกลุ่มบริษัท ดีที Group of Companies Structure ปัจจุบัน กลุ่มบริษัท ดีที คือกลุ่มบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้ 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ DT Land, DT Global, DT S&P Currently

กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรที่มีแนวคิดในการมุ่งมั่นพัฒนา โครงการที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ สถาบันการศึกษาและอื่นๆ โดยคำนึงถึงการพัฒนาสังคมเพื่อชุมชนที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยยึดหลักการศึกษาวิจัยและพัฒนาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาธุรกิจเพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตด้วยการมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมภายในโครงการที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับพื้นที่ตั้งของโครงการและภูมิศาสตร์อย่างเป็นองค์รวม เพื่อนำมาซึ่งคุณภาพและมาตรฐานชีวิตของผู้คนในชุมชนที่ดีขึ้นและเป็นสุขอย่างยั่งยืน โดยผสานปรัชญาแนวคิดหลักเชิงวิจัยร่วมกันกับการพัฒนาโครงการ

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รายละเอียดงาน

1. ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา
2. ซ่อมบำรุง อาคารงานทั่วไป (ไฟฟ้า ประปา )
3. ประสานงานระหว่างลูกค้า และหน่วยงาน
3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ทำงาน

สุขุมวิทย์ 50

จำนวนอัตราที่รับสมัคร

3 อัตรา

เงินเดือน

ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ระดับการศึกษา วุฒิ ปวส. สาขา ไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้าน งานซ่อมบำรุง
 • มีใจรับงานบริการ สุภาพ

สวัสดิการ

 1. ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ
 2. โบนัสประจำปี
 3. ค่าคลอดบุตร / เยี่ยมไข้
 4. ตรวจสุขภาพประจำปี
 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 6. ค่ารักษาพยาบาล
 7. การฝึกอบรมสัมมนา
 8. กิจกรรมประจำปี เช่น งานปีใหม่

วิธีการรับสมัคร

 • สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ Jobcity
 • สมัครผ่านอีเมลล์
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : คุณภัทริยา ถกแง่น อีเมลล์ : pimsa_kr@dtgsiam.com เว็บไซต์ : http://www.dtgsiam.com โทร : 0-2742-9141 แฟกซ์ : 0-2742-9132 ที่อยู่ : 695 ซ.สวัสดี 4 (สุขุมวิท 50) แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้

DT Group of Companies และบริษัทในเครือ มีตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับอีก 8 ตำแหน่งงาน
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ด่วน)
1. ดูแลทรัพย์สิน และความปลอดภัยของพนักงาน 2. ตรวจสอบรอบอาคาร และสถานที่ทำงาน 3. ตรวจตราการเข้าออกของบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • เงินเดือน : ตามตกลง บาท
 • จำนวน : 2 อัตรา
รหัสประกาศ #103652
พนักงานคลังสินค้า
1. สนับสนุนงานคลังสินค้า 2. ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระบบ 3. ตรวจสอบยอดคงเหลือพร้อมรายงาน 4. จัดส่งเอกสาร หรือสินค้าที่ได้รับมอบหมาย
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
 • จำนวน : 1 อัตรา
รหัสประกาศ #103651
วิศวกรประเมินราคา(M&E)
1) รับผิดชอบในการคำนวนราคางานก่อสร้างเพื่อเป็นฐานข้อมูลราคากลาง ให้กับบริษัทในเครือ ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว เพื่อนำไปใช้ในการแข่งขันประมูลงานกับบริษัทภายนอก ตรวจสอบราคาก่อนจัดหาจัดจ้างผู้รับเหมาภายนอก และใช้ประกอบในการทำงบประมาณ ในส่วนงานพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 2) ออกแบบงานโครงส
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
 • จำนวน : 2 อัตรา
รหัสประกาศ #103650
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1. ดำเนินการด้านเอกสารของโครงการ เช่น การจัดทำรายงานประจำสัปดาห์/เดือน รายงานการประชุม 2. ประสานงานต่าง ๆกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 3. ออกใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน 4. ตรวจสอบการทำงานของแม่บ้าน,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานดูแลสวน 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
 • จำนวน : 2 อัตรา
รหัสประกาศ #103649
ช่างซ่อมบำรุง (โครงการโคราช)
- รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับงานซ่อมแซมต่าง ๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอื่น ๆ
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
 • จำนวน : 2 อัตรา
รหัสประกาศ #103648
Residential Care Check up
1) ตรวจสุขภาพบ้านตามแบบฟอร์ม และระบบการตรวจ 2) วางแผนและจัดระบบการดำเนินการเข้าซ่อมแซมที่พักอาศัยของลูกค้า 3) บริหารคุณภาพในการซ่อมที่พักอาศัยของลูกบ้าน 4) พิจารณาและรายงานค่าใช้จ่ายงานซ่อมที่เกิดขึ้นจริง
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
 • จำนวน : 2 อัตรา
รหัสประกาศ #103647
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงประจำโครงการ (สุขุมวิท 64, สุขุมวิท 50)
1. ตรวจสอบบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซม ท่อน้ำ ท่อประปา แอร์ และซ่อมทั่วไป 2. ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษางานวิศวกรรม
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
 • จำนวน : 5 อัตรา
รหัสประกาศ #103645
เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (บางนา กม.17 ซอยโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว)
1. ตรวจสอบบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซม ท่อน้ำ ท่อประปา แอร์ และซ่อมทั่วไป 2. ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษางานวิศวกรรม
 • เงินเดือน : ตามประสบการณ์ บาท
 • จำนวน : 1 อัตรา
รหัสประกาศ #103644