ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2533 เพื่อผลิตและจัดจำหน่ายดินสอ ซึ่งบริษัทฯได้วิจัย พัฒนา และคัดเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อนำมาผลิตสินค้าโดยเน้นคุณภาพเป็นหลักสำคัญ เรามีสินค้าหลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น บริษัทฯไม่เคยหยุดนิ่ง ที่จะพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาคุณภาพสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ข้อมูลตำแหน่งงาน

รายละเอียดงาน

1. ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้วางไว้
2. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานทางบัญชีต่างๆ
3. ควบคุมและตรวจสอบการรับ - จ่ายเงินของบริษัทโดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ การบันทึกบัญชี เอกสารการเบิกจ่ายและรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน
4. ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้
5. ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ

สถานที่ทำงาน

ตำบลบ้านเก่า อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

จำนวนอัตราที่รับสมัคร

1 อัตรา

เงินเดือน

ตามตกลง บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 1.เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • 2.การศึกษาระดับปริญญาตรี การบัญชี หรือสูงกว่าสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3.มีประสบการณ์ปิดบัญชี ด้านโรงงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • 4.มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารและเจรจาต่อรองที่ดี
 • 5.มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์ และกระตือรือร้น ละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบสูง
 • 6.สามารถทำงานเป็นทีม และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ

 1. เบี้ยขยัน
 2. รถรับ-ส่งพนักงาน
 3. วันหยุดประจำสัปดาห์ 2 เสาร์ต่อเดือน
 4. ค่าอาหารกลางวันฟรี
 5. มี OT ให้ทำตลอด
 6. ค่าอาหาร OT
 7. หอพัก
 8. ชุดยูนิฟอร์ม
 9. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 10. เงินช่วยเหลือกรณีบิดา-มารดาเสียชีวิต

วิธีการรับสมัคร

 • สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ Jobcity
 • สมัครผ่านอีเมลล์
 • สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท
ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล อีเมลล์ : hr_recruit@ttm-pencil.com เว็บไซต์ : http://www.ttm-pencil.com โทร : 038-454-401-3 แฟกซ์ : 038-454-404 ที่อยู่ : 100 หมู่ 2 ถ.พานทอง บ้านเก่า
พานทอง ชลบุรี 20160

ตำแหน่งงานอื่นๆ ของบริษัทนี้

บริษัท ทีทีเอ็ม อินดัสเตรียล จำกัด มีตำแหน่งอื่นๆที่เปิดรับอีก 2 ตำแหน่งงาน
ช่างไฟฟ้า
1. ซ่อมแซม/ปรับปรุง 2. งานด้านเอกสารต่างๆของแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้า 3. ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้าต่างๆ 4.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เงินเดือน : ตามตกลง บาท
 • จำนวน : 1 อัตรา
รหัสประกาศ #99277
ช่างกลโรงงาน
1. ซ่อมแซม/ปรับปรุง 2. ทำ PM เครื่องจักรและงานสร้างต่างๆ 3. งานด้านเอกสารต่างๆของแผนกซ่อมบำรุง 4. ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ
 • เงินเดือน : ตามตกลง บาท
 • จำนวน : 1 อัตรา
รหัสประกาศ #99275