เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, เจ้าหน้าที่บัญชี

ชื่อ-นามสกุล : xxxxxxxx xxxxxxxxxเพศ : หญิงอายุ : 40 ปี
สมุทรปราการ (พระประแดง)

ข้อมูลทั่วไป* ตำแหน่งงานนี้ ไม่สนใจงานขายประกัน

วันเกิด : 6 มิถุนายน 2520 (อายุ 40 ปี 10 เดือน 18 วัน)
สถานภาพ : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
เพศ : หญิง
ส่วนสูง : 156 เซนติเมตร
น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม

ตำแหน่งงาน/เงินเดือน

ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
 • เจ้าหน้าที่บัญชี
เงินเดือนที่ต้องการ : 17000 บาท
สถานที่ที่ต้องการทำงาน : สำโรงใต้
วันที่สามารถเริ่มงานได้ : พร้อมเริ่มงานทันที

ประวัติการศึกษา

ปีการศึกษา 2544
 • จบการศึกษาจาก วิทยาลัยภาคกลาง นครสวรรค์
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
 • คณะ/สาขาวิชา การบัญชี
 • เกรดเฉลี่ย 2.06
ปีการศึกษา 2539
 • จบการศึกษาจาก โรงเรียนหนองฉางวิทยา
 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6
 • คณะ/สาขาวิชา วิทย์-คณิต
 • เกรดเฉลี่ย ไม่ระบุ

ประวัติการทำงาน

ตั้งแต่ มิถุนายน 2545 ถึง พฤศจิกายน 2556
 • ชื่อบริษัท : xxxxxxxxxxxxxxxxx
 • การติดต่อ/ที่อยู่ : xxxxxxxxxxxxxxxxx
 • เงินเดือน : 18,500 บาท
 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ล่าสุด)
 • หน้าที่-ผลงาน : ริ่มแรกที่เข้าไปทำงานในปี 2545 หน้าที่ความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่บัญชี-จ่าย ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ , รับวางบิล , ตรวจสอบเอกสารที่ SUPPLIER มาวางบิล , นัดชำระการจ่ายเช็ค , จัดทำเอกสารเตรียมจ่ายเช็ค ,ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ, กรอกแบบและยื่นแบบ ภงด.3 ,53 , ภพ.30 และในปี 2550 ได้มาทำในตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดซื้อ หน้าที่ความรับผิดชอบ เปิด PO ติดตามงานจาก SUPPLIER เข้าให้ตรงต่อเวลา ติดต่อหา SUPPLIER รายใหม่ เปรียบเทียบราคา ตรวจสอบเอกสารให้ตรงตาม PO สรุปยอดการสั่งซื้อในแต่ละวัน

การฝึกงาน และ การฝึกอบรม

ตั้งแต่ กรกฏาคม 2554 ถึง กรกฏาคม 2554
 • สภาบัน/บริษัท : ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน
 • หลักสูตร/ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ตั้งแต่ พฤษภาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2554
 • สภาบัน/บริษัท : PROSOFT COMTECH CO., LTD
 • หลักสูตร/ตำแหน่ง : mt account accounting software solution
ตั้งแต่ มิถุนายน 2551 ถึง มิถุนายน 2551
 • สภาบัน/บริษัท : AFAQ
 • หลักสูตร/ตำแหน่ง : การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000
ตั้งแต่ เมษายน 2551 ถึง พฤษภาคม 2551
 • สภาบัน/บริษัท : AFAQ
 • หลักสูตร/ตำแหน่ง : ความรู้เกี่ยวกับคุณภาพเข้าใจระบบบริหารคุณภาพและข้อกำหนด ISO 9001:2000

ความสามารถทางภาษา และ การพิมพ์ดีด

ภาษา ฟัง พูด อ่าน เขียน
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
การพิมพ์ดีด
 • การพิมพ์ดีดภาษาไทย 50 คำ/นาที
 • การพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ชื่อ-สกุล : xxxxxxxx xxxxxxxxx เบอร์โทรศัพท์มือถือ : xxxxxxxxxx เบอร์โทรศัพท์บ้าน : xxxxxxxxx
อีเมลล์ : xxxxxx@xxxxxxx.com ที่อยู่ปัจจุบัน : xxxxxxx สำโรงใต้
พระประแดง สมุทรปราการ 10130
ข้อมูลบางส่วนถูกปกปิดไว้*
ข้อมูลประวัติทั้งหมดจะแสดงผลเฉพาะสมาชิกบริษัทที่ยืนยันเอกสารแล้วเท่านั้น

เพิ่มเติม โทร. 02-107-0111